FUNKE Next Level TV
Prüfe die Verfügbarkeit von Filmen und Serien bei Netflix, Amazon, maxdome u.v.m.


Nobuyo Oyama

Ooyama Nobuyo, 大山のぶ代, おおやま のぶよ, Nobuyo Ohyama, Nobuyo Yamashita, Nobuyo Ōyama, 山下羨代, Nobuyo Ooyama

Geboren
16. Oktober 1933